Kysymyksiä hieronnasta

Miten klassinen ja urheiluhieronta eroavat toisistaan?

Urheiluhieronta ja klassinen hieronta eivät suuremmin eroa toisistaan vaikka niitä termeinä käytetäänkin usein erikseen.
Urheiluhieronnan otteet ovat hieman toisenlaisia, keskittyy enemmän poikittaisotteisiin ja on usein kohdennetumpaa, kuin klassinen hieronta. Omassa työssäni käytän kumpiakin otetyyppejä kaikille asiakkaille erittelemättä niitä sen suuremmin hoidon aikana.

Mitä hieronnassa tapahtuu?

Ensimmäisellä kerralla käydään alkuhaastattelu hoitoon tulon syistä.
Samalla asiakas täyttää asiakaskortin, jossa kysellään yhteystiedot ja terveyteen, sekä hoitoon tulemiseen liittyviä syitä.

Asiakkaalle tehdään tarvittaessa kliinisiä testejä yms. ja jonkinlainen hoitosuunnitelma joko suullisesti tai kirjallisesti.

Itse hoitotapahtuma, eli hieronta.

Mitä mobilisointi tarkoittaa?

Mobilisointi on nivelten, lihasten ja lihaskalvojen mekaanista liikuttelemista rauhallisin keskittynein liikkein, liikeradan tutkimista sekä sen parantamiseen pyrkivää hoitoa. Manuaalisen mobilisoinnin suorittaa hieroja tai terapeutti, toiminnallisessa mobilisoinnissa asiakas tekee itse liikkeen.

Tähän on mahdollista liittää MET-tekniikkaa, asiakkaan omaa lihastyötä jota hieroja vastustaa. Toiminnallisessa mobilisoinnissa liikkeet suoritetaan nivelen koko liikelaajuudella keskittyen rajoittuneeseen liikesuuntaan. Näin ollen toiminnallisessa mobilisoinnissa korostuu nivelen ja sen ympäröivien kudosten venyminen ja aktivoituminen, tavoitteena on saada aikaan nivelpintojen erkaneminen tai liukuminen. Monet näistä tekniikoista on käytössä yhtäaikaisesti hieronnan lomassa, eikä asiakas edes huomaa sen vaihtumista kesken kaiken.